RADNICE V RADNICÍCH


Úkolem bylo vytvořit novou podobu pozemku nacházejícího se na náměstí města Radnice. Na místě momentálně stojí budova bývalého zámku, která dnes není využívána a bude zbořena. Vedle ní směrem na východ se nachází muzeum, jehož objekt prošel rekonstrukcí a nyní je ve funkčním stavu a zůstane zachován. Základní myšlenkou projektu je využití velké části pozemku pro rekreaci a odpočinek lidí. Plochy s takovýmhle účelem v městě naprosto schází. Ačkoliv je to město s lákavou okolní přírodou, lidé neznalí tohoto kraje nevědí kam jít pokud si prohlédnou město a tak jim vytvořený pozemek nabídne patřičné zázemí k odpočinku a získání dalších informací, kam pokračovat. Budovy městského úřadu a víceúčelového sálu oddělují pozemek od ruchu na náměstí, od hlavní silnice. Další budovy - základní umělecká škola a knihovna - jsou umístěny do klidnější části podél zachované silnice na západ od pozemku. Lidé využívající navržené veřejné plochy tak nebudou rušeni okolím, provozem a mohou se plně věnovat svým volnočasovým činnostem. Svažitý terén pozemku je řešen terasově, tím vzniknou jednotlivé oddělené plochy poskytující výhled do klidné části Radnic. V nejnižší části pozemku vzniká volná plocha, odstupňovaná pod úroveň okolního terénu, která bude využívána pro různé venkovní akce, např. taneční, hudební či vzdělávací a další programy.

 


2012-2013

Radnice, okres Rokycany

studie, PD 1. stupně - školní projekt