RD JEVANY


Parcela navrhovaného objektu se nachází v obci Jevany východně od Prahy. Pozemek je na okraji lesa avšak v kontaktu s navazující zástavbou rodinných domů, na jižní straně s Jevanským rybníkem a ze severní strany je lemován hlavní komunikací. Řešení objektu vychází především z dané situace a návaznosti okolí, kdy je kladen důraz na odvrácení obytných prostor a hlavního dění od ulice směrem k vodní ploše, kam se naopak budova otevírá skrze prosklené fasády. Hmotové a estetické řešení vychází opět z funkce a tvaru pozemku, půdorysné ztvárnění je výsledkem ekvidistanty obrysu pozemku a fasády navazují na vertikály jehličnatých stromů jako důkaz jejich zachování a zachování podoby pozemku ve formě přirozeného jehličnatého lesa.

 


2014-2015

Jevany, Praha-Východ

rodinný dům - studie, PD 1. stupně

bakalářská práce