PROPOJENÍ ZÁMKU DO ZAHRADY


Cílem projektu bylo navázat vnitřní provoz zámku na jeho navazující zahradu. V úvahu byla brána plocha rozšířená o další pozemky směrem severozápadním. Vzhledem k rozdílnému měřítku těchto dvou prvků - zámku a budoucího parku - bude vytvořena jakási síť či postupné prorůstání a větvení směrem do zahrady, které koření právě v zámku. Vzniknou tak samostatné, ale i propojené, okruhy v zahradním areálu, které mohou navazovat i na vnitřní expozice a dovytvářet tak samotný provoz, díky čemuž bude návštěvník vtažen do celých prostor a nebude se soustředit pouze na zámeckou výstavu. Aby nedošlo k přerušení vizuelního kontaktu po celé zahradě kolem zámku. jsou použity typizované prvky - můstky - které se opakují i dále v parku. Můstky jsou založené na klenbové konstrukci z železobetonu, bud' jako prostý oblouk nebo větvený, který nabízí odpočinek na jednom rameni v podobě vysokých schodů, jež slouží v určitých místech zároveň jako hlediště pro různá vystoupení a semináře. Pro dodržení naturálního vzhledu a navazujících křivek bylo vytvořeno stínení a částečná ochrana před deštěm pomocí membránové konstrukce ve tvaru trychtýře s horním i dolním uchycením na prstenec.

 


2014-2015

Pakoměřice, Praha-Východ

studie, konstrukční řešení - školní projekt