SKLENÍKY MODŘANY _ URBANISMUS


V pražských Modřanech zůstává nemalé území po bývalých skleníkách, které svou funkci již odbyly a dnes je pozemek v dezolátním stavu, skleníky byly zbourány a je tak velmi aktuální řešit jejich budoucnost. Pozemek je situován v kontaktu s ulicí Modřanská, což je jedna z hlavních spojovacích komunikací a je poměrně silně vytížená. Za ní probíhá tramvajová kolej a dále i vlaková. Na místě nejsou nikterak výrazně rozvinuté služby a v okolí se nachází z naprosté většiny rodinné domy. Zajímavostí a pozitivem lokality je tak dobrá dopravní dostupnost, nedaleká rekreační zóna podél Vltavy a snadno přístupná zeleň v okolí. Pozemek je dostatečně napojen na PID, zastávky se nachází na jeho severním (autobus a tramvaj) nebo na jeho jižním kraji (autobus a cca 100 m dále i tramvaj), Nachází se také v záplavové oblasti, která však neurčuje přisná omezení krom zákazu umisťování bydlení v úrovni terénu. Dále je třeba brát v potaz probíhající ÚSES, který se napojuje na zalesněnou část Hodkovičky. Návrh vychází z těchto hlavních  aspektů (rušná komunikace, ÚSES, dostupnost ze severního a jižního okraje) a vzniká tak zástavba uspořádaná kolem centrálního zeleného průchodu, zachovávajícího bioregion a sloužícího jako hlavní rekreační plocha, která se napojuje na následný zelený park v jižní části, pod kterým je vedeno plynové potrubí a není tak ani možné jej zastavět. Budovy jsou orientovány tak, aby částečně odhlučnili oblast od Modřanské, vzniká tak souběžná komunikace s možností využití vytvořených prostor pro služby a administrativu. Obchodní dům v severní části má samostatné parkování a je tedy přístupný z klidnější komunikace  V Mokřinách nebo i od autobusové a tramvajové zastávky Černý kůň. Po průchodu přízemní pasáží domu je možné vyjít do vyšších pater nebo se napojit na zelenou trasu, která je právě lemována od západu administrativními budovami se službami v přízemí a z východu budovami pro bydlení, které je odsazené a začíná 1,5 m nad terénem. V zástavbě za bytovými domy je navrženo plynulé napojení na zástavbu rodinných domů. Učiněno vilovými dvojdomy tak jest.

 


2015-2016

Praha, Modřany

urbanistická studie - školní projekt