MASARYKOVO NÁDRAŽÍ A PRAŽSKÁ MAGISTRÁLA


Urbanistická studie využití magistrály a přilehlého okolí, konkrétně Masarykova nádraží, Hlavního nádraží v Praze, ÚAN Florenc a okolní PID. Došlo k propojení těchto významných dopravních uzlů situováním všech do dalšího podlaží Hlavního nádraží a tím k minimalizování přestupních vzdáleností, eliminování nepříjemných míst pro chodce, které vznikaly v konfliktních místech velkých dopravních komunikací, a k uvolnění velkých ploch pro zajímavější využití. Doprava na magistrále je zklidněna a díky tomu přesunuta na úroveň terénu se sníženým počtem dopravních pruhů. Na území dnešního Masarykova nádraží, kde jsou odstraněny koleje, bude vybudován administrativně obytný celek. Stavby reagují na již stávající uliční směry, na průhled k Prašné bráně a potřebné propojení komunikací z bývalé magistrály a směrem na Žižkov. Zároveň vznikají pěší koridory, které jsou navrženy s ohledem na okolní dominanty, zajímavosti nebo komunikační uzly. Kopírují tedy osy směřující od stanice metra směrem k původním budovám nádraží a dále třeba k Muzeu města Prahy. Studie je brána s výhledem do delší budoucnosti.

 


2015-2016

Praha

urbanistická studie - předdiplomní projekt