RD PLOUKONICE


Cílem návrhu bylo poukázat na možnosti řešení rekonstrukce a vhodnosti řešení. V návrhu jde o propojení vstupní haly, která díky otevřenému navázání na horní podlaží funguje i jako obytný a odpočinkový prostor, s obytným prostorem, kuchyní a jídelnou, ty jsou po vybourání příčky a vytvoření průchodů řešeny jako vzájemně navazující provozy, kde mohou být uživatelé v kontaktu. Barovým pultem, který se částečně ubírá k hale, vzniká komunikace právě i s halovým prostorem a vrchním podlažím, kde může být relaxační zóna - čítárna/herna.

 


2017

Ploukonice, Liberecký kraj

studie

investor: Jakub Honc