CHATA POLUBNÝ


Kouzelné klidné místo ve svažitém pozemku v CHKO Jizerské hory, ideální místo pro odpočinek. Původní stav chaty je bohužel ve staticky ve velmi špatném stavu a jediným výchozím řešením byla její demolice a výstavba nového objektu. Nový návrh vznikal s respektováním požadavků CHKO, návaznosti na okolí a zachováním původních proporcí, materiálů a orientací objektu. Během návrhu byla řešena jak varianta s téměř totožným vzhledem původní chaty, tak varianta s modernějším řešením stavby při respektování stávajících proporcí. Finální variantou byla zvolena ta s původním vzhledem. Dispozice objektu je navržena dle současných trendů s návazností na zasazení stavby v okolí.

 


2018

Polubný, CHKO Jizerské hory

Studie, DSP

ve spolupráci s In.Point s.r.o.